Unakrsna tabela kurseva (NBS) - 01. septembar 2014

  • 0.0087 117.834 0.00849
  • 0.3404 89.7578 0.01114
1 RSD 1 EUR 1 USD 1 GBP
RSD
Inverzno
--- --- 117.834 0.00849 89.7578 0.01114 149.006 0.00671
EUR
Inverzno
0.00849 117.834 --- --- 0.76173 1.31280 1.26454 0.79080
USD
Inverzno
0.01114 89.7578 1.31280 0.76173 --- --- 1.66009 0.60238
GBP
Inverzno
0.00671 149.006 0.79080 1.26454 0.60238 1.66009 --- ---
CHF
Inverzno
0.01024 97.6337 1.20690 0.82857 0.91933 1.08775 1.52618 0.65523
AUD
Inverzno
0.01193 83.8379 1.40550 0.71149 1.07061 0.93405 1.77731 0.56265
CAD
Inverzno
0.01211 82.5573 1.42730 0.70062 1.08722 1.08722 1.80488 0.55405
HRK
Inverzno
0.06468 15.4618 7.62098 0.13122 5.80513 0.17226 9.63705 0.10377
BAM
Inverzno
0.01660 60.2476 1.95583 0.51129 1.48982 0.67122 2.47323 0.40433
JPY
Inverzno
1.16070 0.86155 136.770 0.00731 104.182 0.00960 172.952 0.00578
HUF
Inverzno
2.67944 0.37321 315.730 0.00317 240.501 0.00416 399.254 0.00250
RUB
Inverzno
0.41293 2.42170 48.6576 0.02055 37.0640 0.02698 61.5296 0.01625
Pratite nas na
Vip Menjacnice Menjacnice Panter
Mini konvertor valuta
Veliki konvertor
zvanični 02.09.14. Srednji kurs dinara
EUR d-d m-m g-g opg
117.9514 -0,1% -1,0% -3,0% -2,8%
USD d-d m-m g-g opg
89.7856 0,0% -2,8% -3,5% -7,4%
osveženo u 19:00
Tromesecno kretanje kursa
EUR
USD
CHF