Unakrsna tabela kurseva (NBS) - 27. januar 2015

  • 0.5662 123.468 0.00810
  • 0.093 109.866 0.00910
1 RSD 1 EUR 1 USD 1 GBP
RSD
Inverzno
--- --- 123.468 0.00810 109.866 0.00910 165.884 0.00603
EUR
Inverzno
0.00810 123.468 --- --- 0.88984 1.12380 1.34354 0.74430
USD
Inverzno
0.00910 109.866 1.12380 0.88984 --- --- 1.50987 0.66231
GBP
Inverzno
0.00603 165.884 0.74430 1.34354 0.66231 1.50987 --- ---
CHF
Inverzno
0.00822 121.607 1.01530 0.98493 0.90345 1.10686 1.36410 0.73308
AUD
Inverzno
0.01147 87.1885 1.41610 0.70616 1.26010 0.79359 1.90259 0.52560
CAD
Inverzno
0.01136 88.0215 1.40270 0.71291 1.24818 1.24818 1.88459 0.53062
HRK
Inverzno
0.06238 16.0298 7.70239 0.12983 6.85388 0.14590 10.3485 0.09663
BAM
Inverzno
0.01584 63.1280 1.95583 0.51129 1.74037 0.57459 2.62775 0.38055
JPY
Inverzno
1.07631 0.92910 132.890 0.00753 118.251 0.00846 178.544 0.00560
HUF
Inverzno
2.52422 0.39616 311.660 0.00321 277.327 0.00361 418.728 0.00239
RUB
Inverzno
0.61809 1.61790 76.3136 0.01310 67.9067 0.01473 102.531 0.00975
Pratite nas na
Vip Menjacnice Menjacnice Panter
Mini konvertor valuta
Veliki konvertor
zvanični 28.01.15. Srednji kurs dinara
EUR d-d m-m g-g opg
123.4127 0,0% -2,2% -6,1% -2,0%
USD d-d m-m g-g opg
108.4756 1,3% -8,9% -21,9% -8,3%
osveženo u 19:00
Tromesecno kretanje kursa
EUR
USD
CHF