Unakrsna tabela kurseva (NBS) - 20. avgust 2014

  • -0.0156 117.440 0.00852
  • 0.3383 88.2673 0.01133
1 RSD 1 EUR 1 USD 1 GBP
RSD
Inverzno
--- --- 117.440 0.00852 88.2673 0.01133 146.562 0.00682
EUR
Inverzno
0.00852 117.440 --- --- 0.75160 1.33050 1.24797 0.80130
USD
Inverzno
0.01133 88.2673 1.33050 0.75160 --- --- 1.66043 0.60225
GBP
Inverzno
0.00682 146.562 0.80130 1.24797 0.60225 1.66043 --- ---
CHF
Inverzno
0.01032 96.9374 1.21150 0.82542 0.91056 1.09823 1.51192 0.66141
AUD
Inverzno
0.01219 82.0281 1.43170 0.69847 1.07606 0.92931 1.78672 0.55968
CAD
Inverzno
0.01241 80.5651 1.45770 0.68601 1.09560 1.09560 1.81917 0.54970
HRK
Inverzno
0.06464 15.4695 7.59169 0.13172 5.70589 0.17526 9.47422 0.10555
BAM
Inverzno
0.01665 60.0460 1.95583 0.51129 1.46999 0.68027 2.44082 0.40970
JPY
Inverzno
1.16894 0.85548 137.280 0.00728 103.179 0.00969 171.322 0.00584
HUF
Inverzno
2.67235 0.37420 313.840 0.00319 235.881 0.00424 391.664 0.00255
RUB
Inverzno
0.40992 2.43950 48.1409 0.02077 36.1825 0.02764 60.0785 0.01664
Pratite nas na
Vip Menjacnice Menjacnice Panter
Mini konvertor valuta
Veliki konvertor
zvanični 21.08.14. Srednji kurs dinara
EUR d-d m-m g-g opg
117.4367 0,0% -1,0% -2,7% -2,4%
USD d-d m-m g-g opg
88.3581 -0,1% -2,9% -3,7% -5,9%
osveženo u 19:00
Tromesecno kretanje kursa
EUR
USD
CHF