Grafikoni kursa dinara 1967-1999

Odaberite željeni period i valute, a grafik će prikazati vrednosti dinara u tom periodu. Podaci su zvanični podaci Narodne Banke Jugoslavije za period od 1967. do 1999.godine.
CoinMama: Buy Bitcoins with Credit Card
Konvertor valuta
Veliki konvertor
Vip Menjacnice Menjacnice Panter Exclusive Change Srbija
zvanični 25.07.17. Srednji kurs dinara
EUR d-d m-m g-g opg
120.4268 -0,1% 1,1% 2,6% 2,5%
USD d-d m-m g-g opg
103.4417 -0,3% 5,4% 8,7% 13,2%
osveženo u 18:45